Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Repliker

”Låt Polisen ansvara för samordningen i stället”

REPLIK DN Debatt 14/6. Regeringen meddelar att ansvaret när det gäller Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism ska läggas under Brottsförebyggande rådet. Liberalerna beklagar detta besked, det enda positiva är att Miljöpartiet fråntas ansvaret i regeringen för arbetet mot extremismen, skriver Roger Haddad (L).

I yttrandet till regeringen i denna fråga skrev Brå att det inte är lämpligt att ansvaret läggs hos dem och inte heller under Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Myndigheten arbetar inte operativt och det skulle krävas en omfattande byråkrati för att hantera de nya uppgifterna. Liberalerna förordar en annan lösning, inom ramen för befintliga strukturer men med vissa ändringar.

Polisens kommunpoliser och inte minst de viktiga lokala områdespoliserna är de som finns ute i vardagen närmast medborgarna, socialtjänsten, skolan. Det är också dessa viktiga funktioner som i dag utgör den viktiga första linjen i kontakt med anhöriga eller personer som riskerar hamna i extremistiska miljöer. Polisen arbetar redan, med stöd av Säkerhetspolisen, mot inhemsk extremism men också med frågan om hur vi ska hantera IS-återvändare från konfliktområden. Det kan knappast hanteras effektivare genom ett uppdrag till Brå.

  1. Funktionen Nationella samordnaren ska in under Polisen. Det operativa arbetet finns redan där och det ska förstärkas genom att uppdraget att samverka och samordna arbetet lokalt förtydligas. Resurser måste till för att förstärka Polisen, inte minst för att få ut fler områdespoliser. Det är Polisen som i utsatta stadsdelar, exempelvis i Örebro eller Göteborg, varit helt avgörande för att upptäcka och hantera det lokala arbetet mot extremism. Fungerar inte detta kommer Sveriges beredskap att förhindra radikalisering och terrorism att misslyckas, därmed löser regeringens förslag inte dagens problem.
  2. Ändra sekretesslagen så att informationsdelningen fungerar mellan Säkerhetspolisen, Polisen och exempelvis socialtjänsten och skolan. En utredning måste även lösa frågan om hur den kommunala nivån kan dela information till Polisens förebyggande arbete. Denna punkt har vi från Liberalerna drivit i samtalen mot terrorism.
  3. Det insatsteam som inrättas ska stötta kommunerna men måste systematiskt följa upp de lokala handlingsplanerna mot våldsbejakande extremism och radikalisering. En alternativ hantering är att man uppdrar till Länsstyrelsen att hantera detta regionalt och eller nationellt genom en utpekad länsstyrelse.

När det gäller frågan om forskning och kunskapsöversikter finns redan i dag ett flertal myndigheter som Försvarshögskolan, Statens medieråd, FOI med flera som kontinuerligt tar fram underlag. Detta måste fortsatt kanaliseras bättre i en ny struktur för detta viktiga arbete. Även här blir det märkligt om Brå också ska få hantera detta, utöver sitt redan breda och tunga uppdrag som finns i regeringens regleringsbrev till myndigheten.

Vi uppmanar regeringen att inte gå vidare med detta förslag, det skulle innebära ökade kostnader, inte till lokal verksamhet eller fler områdespoliser, utan till ökad byråkrati. Det kan inte vara rätt prioritering.

DN Debatt. 14 juni 2017

Debattartikel

Alice Bah Kuhnke (MP), Kultur- och demokratiminister och Morgan Johansson (S), Justitie- och migrationsminister:
”Center mot våldsbejakande extremism inrättas vid Brå”

Repliker

Roger Haddad (L), riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson:
”Låt Polisen ansvara för samordningen i stället”

 

Läs fler artiklar på DN Debatt.

Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.