Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

DN Debatt

”Tillfälliga uppehållstillstånd löser inte akut flyktingkris”

Osäkerheten i att kanske inte få stanna i Sverige är direkt motverkande till att du med stort engagemang ska ta dig an din integration och etablering i Sverige, skriver artikelförfattaren.
Osäkerheten i att kanske inte få stanna i Sverige är direkt motverkande till att du med stort engagemang ska ta dig an din integration och etablering i Sverige, skriver artikelförfattaren. Foto: Nicklas Thegerstrom

M måste våga leda. Vår partiledning målar upp en övergång från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd som migrations– och integrationspolitikens stora åtgärd. Men detta riskerar att medföra fler problem än lösningar. I stället måste partiet formulera en politik som vågar vara systemkritisk, skriver Rasmus Törnblom, Muf-ordförande.

I dag börjar Moderaternas partistämma. Den akuta flyktingkrisen och det växande utanförskapet måste adresseras kraftfullt. I de här frågorna står mitt parti inför ett vägval: Att följa efter och anpassa sig eller våga leda debatten.

Partistyrelsen föreslår partistämman att överge permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Det är en enkel förändring att peka på om man väljer att anpassa sig efter opinionsläget och följa efter andra partier. Men det är en obetydlig och kontraproduktiv förändring. Moderaterna borde istället bestämma sig för att stå ut och formulera en politik som i grunden gör upp med höga trösklar och bidrag som håller Sverige tillbaka och ställer människor utanför arbetsmarknaden.

Under hösten har flyktingströmmarna till Europa och Sverige tilltagit allt mer, samtidigt har integrations- och migrationsfrågorna kommit högst upp på agendan i den svenska debatten. Moderaterna har presenterat flera nya integrations- och migrationspolitiska förslag till partistämman. Flera av förslagen är bra och kommer att stärka såväl integrationen som etableringen i Sverige. Samtidigt är det uppenbart att inget parti i grunden orkar ifrågasätta de offentliga system som uppenbart behöver reformeras.

Syftet med Moderaternas förslag behöver vara att fortsatt värna Sverige som ett land att komma till för jobb, studier, kärleken eller undan krig och förföljelse. För att kunna göra det krävs att Sverige blir betydligt mycket bättre på att göra arbetsmarknaden öppen för många och samtidigt återupprättar idén om det egna ansvaret för sitt liv och sin etablering i Sverige. Utgångspunkten kan inte vara att du ska finansieras när du kommer hit utan att du ska bidra.


Rasmus Törnblom, Muf-ordförande. Foto: Moderata Ungdomsförbundet

Just det här är problemet när partiledningen målar upp en övergång från permanenta till tillfälliga uppehållstillstånd som migrations- och integrationspolitikens stora åtgärd. Vi borde våga leda utvecklingen och erbjuda en sammanhållen politik med avgörande reformer för en friare arbetsmarknad, striktare bidragsregler och hållbara välfärdssystem. En övergång till tillfälliga uppehållstillstånd riskerar att medföra fler problem än lösningar:

Osäkerheten i att kanske inte få stanna i Sverige är direkt motverkande till att du med stort engagemang ska ta dig an din integration och etablering i Sverige. Istället för att sätta det egna ansvaret i fokus spelar en konflikts plötsliga slut större roll för om du får stanna i Sverige. Övergången riskerar att göra Sverige till ett väntrum snarare än en fristad att bygga ett nytt liv på för de som flyr. Varför ska inte den egna ansträngningen vara avgörande?

 

Kostnaden för migrationen fortsätter att öka och behöver tryckas tillbaka. Att i det läget dubblera Migrationsverkets arbetsuppgifter genom att behöva ompröva uppehållstillstånden efter tre år är knappast det effektivaste sättet att hantera skattepengar på.

 

De tillfälliga uppehållstillstånden ska omprövas efter tre år. Är hemlandets konflikt avslutad så upphör uppehållstillståndet för alla utom de som har kommit i arbete. Med vår stelbenta arbetsmarknad tar det för de allra flesta betydligt mer än tre år att komma i arbete. Det innebär alltså att personer som under tre år fullföljt utbildningsinsatser, lärt sig svenska och kommit långt i etableringen i Sverige kommer att skickas tillbaka till ett land i ruiner. Det är såväl ologiskt som ekonomiskt slöseri.

Kostnaden för migrationen fortsätter att öka och behöver tryckas tillbaka. Att i det läget dubblera Migrationsverkets arbetsuppgifter genom att behöva ompröva uppehållstillstånden efter tre år är knappast det effektivaste sättet att hantera skattepengar på.

Att försöka möta den del av opinionen som i första hand efterfrågar en mer begränsad invandring är en ökenvandring för ett parti som omfamnat globalisering och öppenhet i decennier. Det borde istället vara tid för Moderaterna att formulera en politik som vågar vara systemkritisk. Det många människor just nu efterfrågar är att vårt parti ska ifrågasätta gammal lagstiftning, stelbenta myndigheter och ett omfattande offentligt välfärdssystem som inte klarar dagens utmaningar.

Moderaterna måste våga lyfta på varje sten, och erbjuda konkreta och tydliga lösningar för hur det svenska samhället ska hålla ihop. Vara partiet som allra främst sätter människan före systemen och möter frihet med ansvar. Som vågar peka på problemen med en arbetsmarknad som stänger stora grupper ute och en bostadsmarknad som sedan länge slutat möta efterfrågan på bostäder.

Sveriges alltför generösa offentliga ersättningssystem fanns långt före flyktingkatastrofen och är den huvudsakliga anledningen till kostnadsökningarna – inte människorna som flyr. När problemen nu aktualiseras tycks det hos alldeles för många politiker vara viktigare att värna systemen än att inleda en modernisering.

Här har Moderata Ungdomsförbundet tre förslag:

Krav på motprestation och tidsgränser i ersättningarna. För att stärka drivkrafterna till integration behöver bidragen och ersättningarna ses över. Den som har uppehållstillstånd och inte arbetar eller deltar i åtgärder för att komma närmare jobb och utbildning borde inte få någon statlig eller kommunal ersättning.

Detta bör gälla alla som inte saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom, ålder eller psykisk nedsättning. Dessutom behöver offentliga ersättningar till människor som inte arbetar prövas utifrån förutsättningarna att komma närmare jobb. Med tidsgränser i exempelvis försörjningsstödet behöver den som får ersättning ta sig närmare anställningsbarhet för att behålla nivån på ersättningen.

 

Gör de första 500 000 kronorna skattefria. Det första jobbet och den första inkomsten i Sverige är avgörande för etableringen. Vi vill göra de första 500 000 kronorna som tjänas i Sverige skattefria. Det skulle innebära att alla som gör sina första anställningsår i Sverige snabbare kan etablera sig, få råd med en hyra och bli självständiga.

 

Alla kommuner ska ha beredskap. Var man hamnar när man kommer till Sverige spelar stor roll för möjligheterna till jobb och integration. Alla kommuner bör ha beredskap att ta emot flyktingar, men fördelningen bör i huvudsak utgå från sysselsättningstillväxt snarare än kommunens storlek.

 

Partistämman är ett utmärkt tillfälle att definiera och slå fast en integrationspolitik utifrån våra idéer och övertygelser. Att våga leda och hitta egna svar om stärkta drivkrafter och eget ansvar. Här krävs skattesänkningar för små och vanliga inkomster, krav på motprestationer och ersättningssystem som uppmuntrar eget ansvar.

Övergången till tillfälliga uppehållstillstånd hjälper inte i den riktningen. När färre äger möjligheten att själva få avgöra om de får stanna i Sverige och när kostnaderna ökar förstärks bilden av människor som hjälplösa och migrationen som kostsam. Det vore helt fel väg för Moderaterna att välja.

Fördjupning. Flykringkrisen
Detta är en opinionstext i Dagens Nyheter. Skribenten svarar för åsikter i artikeln.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.