Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Jobb & Karriär

Starkt stöd för centrum för arbetsmiljöfrågor

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill skapa ett nytt nationellt centrum för spridning av arbetsmiljökunskap. Nu har alla remissvar kommit in och regeringen arbetar vidare med sitt förslag. Än finns inga besked om exakt när nya Arbetsmiljöcentrum kan bli verklighet.
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) vill skapa ett nytt nationellt centrum för spridning av arbetsmiljökunskap. Nu har alla remissvar kommit in och regeringen arbetar vidare med sitt förslag. Än finns inga besked om exakt när nya Arbetsmiljöcentrum kan bli verklighet. Foto: Andrea Brask

Snart kan Sverige få en ny nationell arbetsmiljömyndighet. En enig skara remissinstanser nappar på regeringens idé om ett nytt nationellt arbetsmiljöcentrum som samlar, analyserar och paketerar ny arbetsmiljöforskning.

Det föreslagna nya nationella arbetsmiljöcentrum – AMC – ska se till att arbetsmiljöforskningen ute på universitet och högskolor kommer till bättre nytta i arbetsplatsernas praktiska arbetsmiljöarbete. Skyddsombuden ska få stöd genom samlad statistik och lättillgänglig information.

Arbetsmiljöcentrumet ska också få i uppdrag att förvalta riktlinjerna för företagshälsovården, och fungera som svensk partner i internationella forskningsutbyten.

AMC skulle alltså innebära en återställare av åtminstone delar av gamla Arbetslivsinstitutet, som för prick tio år sedan skrotades av den borgerliga regeringen. Drygt 400 forskare och andra anställda fick då med generaldirektören Mikael Sjöberg (numera generaldirektör för Arbetsförmedlingen) i spetsen, ta sitt pick och pack och dra vidare.

Många arbetsmarknadsaktörer var då, och har förblivit, starkt kritiska till nedläggningen, och har sedan dess saknat en instans som kan samla och kanalisera all den arbetslivsforskning som försiggår ute i vårt avlånga land.

– En sådan finns i de flesta andra länder, konstaterade regeringens utredare Maria Stanfors när hon i våras lade fram utredningens förslag till ett självständigt och oberoende nationellt centrum för insamling, analys och spridning av kunskap och forskningsresultat, samt utvärdering av arbetsmiljöpolitikens effekter.

Och när remissvaren nu publicerats står det klart att regeringens plan får stöd från alla berörda – även av Svenskt Näringsliv. Den allmänna meningen är att det nya centrumet bör vara en fristående myndighet.

En viktig skillnad mot Arbetslivsinstitutet blir dock, enligt regeringens och utredarens intentioner, att det nya AMC blir betydligt mindre. Det ska heller inte få bedriva eller initiera egen forskning, eller finansiera andras. I stället ska det samla och sprida befintlig kunskap, med fokus på arbetsmiljöproblemen i de kvinnodominerade branscherna.

Det senare får både ros och ris av remissinstanserna. Det blir för snävt, anser Diskrimineringsombudsmannen DO, som anser att AMC måste beakta samtliga diskrimineringsgrunder, däribland även etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Läkarförbundet invänder mot att AMC inte ska få forska. Fackförbundet betvivlar att ett Arbetsmiljöcentrumet som varken får bedriva eller beställa forskning kommer att kunna attrahera tillräckligt kompetenta forskare. Medan Svenskt Näringsliv – som över lag är positivt inställt till regeringens förslag – understryker i sitt remissvar att den nya myndigheten ”ska dock inte producera egen forskning eller statistik”.

Flera remissinstanser har också frågor kring hur det nya arbetsmiljöcentrumet ska finansieras. Utredaren föreslår att medel tas från andra aktörer som i dag arbetar med arbetsmiljöfrågor. Men till exempel den fackliga förhandlingskartellen PTK och TCO varnar för att det riskerar att försämra de forskningsresultat som AMC ska förvalta. LO höjer också ett varningens finger mot att nagga till exempel Arbetsmiljöverkets inspektionsverksamhet i kanten. Även Försäkringskassan markerar mot att behöva bidra med delar av sin budget.

Fakta. Uppgifter för det nya nationella arbetsmiljöcentrum, AMC:

Sammanställning och presentation av statistik.

Löpande bevakning av kunskapsutvecklingen, särskilt vad gäller kvinnodominerade branscher.

Analys och kunskapsspridning, praktiskt stöd till skyddsombud och arbetsgivare.

Biblioteksfunktion.

Representation av Sverige i internationella arbetsmiljösammanhang.

AMC kommer dock inte att bedriva egen arbetsmiljöforskning. Det gjorde det gamla Arbetslivsinstitutet, som för tio år sedan lades ned. Den dåvarande borgerliga regeringen ansåg, i likhet med Svenskt Näringsliv, att Arbetslivsinstitutets forskning ofta var fackliga beställningsjobb.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.