Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Motor

Varför stoppas inte gamla bilar

I slutet av 2016 var den genomsnittliga svenska personbilen i trafik 10 år gammal, enligt Trafikanalys. Det är gammalt med tanke på den snabba tekniska utvecklingen av bilars avgasrening som skett sedan dess. 

Då för tio år sedan byggdes bilar som klarade utsläppsklassen Euro 4. I dag har vi hunnit till Euro 6 som innebär avsevärt lägre utsläppsnivåer av exempelvis giftiga kväveoxider och partiklar.

I Sverige är många duktiga på att hålla i gång gamla bilar så att de kan användas år efter år. Ur ett avgasperspektiv är det inget eftersträvansvärt. Äldre bilar släpper i allmänhet också ut mer koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen av vår planet. Så varför görs inget för att sätta stopp för de gamla bilarna?

Det finns exempel i världen där man fördyrar ägandet av gamla bilar, som exempelvis i Japan, så att de pressas ut ur trafiksystemet. Ett annat alternativ är att biltillverkarna som i exempelvis Storbritannien och Tyskland erbjuder ekonomiskt stöd till den som byter till en modernare bil.

Men i Sverige orkar vi inte ta tag i det här med de gamla bilarna.

Varför?

Troligtvis beror det på att många väljare med inte alltför stora ekonomiska resurser sitter i de äldsta bilarna. Det krävs politiskt mod att med ekonomiska styrmedel tvinga dessa att ställa den gamla bilen för vår miljös skull.

I en VTI-rapport från 2015 visas att bilismen är kraftigt överbeskattad i förhållande till dess samhällsekonomiska kostnader. Kanske kan en del av dessa skattepengar, som kommer bli ännu fler om det nya fordonsskattesystemet Bonus-Malus införs som planerat 1 juli 2018, användas till att stödja ägare till äldre bilar att byta till något modernare?

För mig är det tydligt att det är mycket lättare för politiker att sätta upp ambitiösa miljö- och klimatmål än att faktiskt genomföra de åtgärder som är nödvändiga för att målen ska bli verklighet.

Alltså rullar det på i gamla hjulspår.

Vill vi ha det så?

Det gränsar till dumhet med tanke på vad som står på spel när det rullar över fem miljoner bilar Sverige.

Detta är en kommenterande text. Skribenten svarar för analys och ställningstaganden i texten.