Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

STHLM

Risk för kollision mellan färjor på lyxigt utomhusbad

En riskanalys varnar för allvarliga konsekvenser om en färja kör in i kajen i nya bostadsområdet Södra Värtan. Risken är stor att människor som badar i det planerade utomhusbadets poolområde skadas.

– Att ha en allmän badplats i en hamn för tung sjötrafik är direkt olämpligt, säger Robert Berg, nautisk handläggare på Sjöfartsverket.

Bostadsområdet Södra Värtan ligger mellan Stockholms två största färjehamnar, Värtapiren och Frihamnen. Här anlöper 200 meter långa färjor som håller 8 knop fyra gånger dagligen. På sommaren tillkommer ett hundratal ännu större kryssningsfartyg. I området ska 1.900 bostäder och 35.000 arbetsplatser byggas utmed kajerna. Staden vill också anlägga ett bryggbad med flera pooler vid kajen som ska locka badande från hela staden.

En ny maritim riskanalys varnar nu för att en olycka med en färja som kör in i kaj kan få allvarliga konsekvenser. Husen ligger bara 20 meter från kajkanten och man räknar med att de tunga färjorna tränger in drygt elva meter in i kaj vid en påsegling. Därför måste kajerna specialkonstrueras för att inte husen ska rasa.

Mest oskyddade är badgästerna vid poolområdet som ligger utanför kajen och folk som strosar utmed kajen vid SL:s kollektivtrafikbåtar. Risken för att badare och flanörer skadas är stor menar riskanalytikerna. De räknar ändå med att många ska hinna upptäcka, springa undan och sätta sig i säkerhet om en färja är på väg att ramma pool och kajer. Dessutom poängteras att badsäsongen är relativt kort i Stockholm vilket minskar risken för personskador. Fartygen föreslås använda mistlur för att varna för fara och boende bör informeras om riskerna med att bo nära hamntrafik och hur de ska agera om något händer.

Foto: AIX Arkitekter

Visionsbild av badet i kajen vid Södra Värtan. Illustration: AIX Arkitekter

Flera remissinstanser, bland annat Sjöfartsverket, varnar nu för att badplatsen utgör en säkerhetsrisk.

– Det är inte förenligt att ha en allmän badbassäng i en hamn för tung sjötrafik. Visst kan det vara så att man hinner springa undan, men det är inte säkert att man uppfattar att något farligt är på gång förrän i ett väldigt sent skede. Det måste ligga på exploatören att bedöma om det är rimligt, säger Robert Berg, nautisk handläggare vid infrastrukturenheten på Sjöfartsverket.

Även Transportstyrelsen underkänner slutsatsen att människor i poolen själva ska hinna sätta sig i säkerhet vid en olycka, och menar att den lösningen är direkt olämplig ur säkerhetssynpunkt.

– Generellt är man rätt utsatt i en pool om det skulle hända något. Om man kan visa att poolen absolut inte påverkas av en påsegling kan det vara okej att ha en sådan attraktion där. Men vi uppfattar att det finns risk och då är det olämpligt om man inte har en bättre plan för hur man omhändertar den risken, säger Andreas Holmgren, chef för sektionen för sjötrafik och flygplatser på Transportstyrelsen.

De senaste 20 åren har 49 olyckor med större passagerarfartyg inträffat i Stockholmsområdet, med åtta personskador och ett dödsfall. Vanligast bland fartygsolyckorna är bränder, maskinhaverier, grundstötningar och kollisioner.

Riskanalytikerna bedömer att en allvarlig olycka i Södra Värtan riskerar att inträffa vart 28:e år om hamnen är fullt utnyttjad. Färjeolyckorna kan bero på mänskliga fel, tekniska blackouter, roderfel eller svåra väderförhållanden. Färjornas storlek, deras höga hastighet och den nya kajlinjen som gör vändutrymmet i hamnbassängen mindre, pekas ut som kritiska faktorer. Det planerade höga pirhuset i ett nybyggt kajhörn är också ett utsatt riskobjekt som dessutom försvårar färjepassage. För att förhindra allvarliga konsekvenser vid en olycka måste säkerhetsavståndet på 20 meter mellan kaj och hus hållas. Det är också viktigt att kajen konstrueras så att påstötningar inte får husen att rasa. Riskanalytikerna rekommenderar även lägre fart och en dykdalb i vattnet i kajhörnet som skydd mot påseglingar.

Rederiet Tallink Silja menar att färjorna inte kan köra långsammare än de redan gör i hamnen och att skyddskonstruktioner i vattnet stället kan leda till att fartygen går på grund.

– Vi förutsätter att Stockholms hamnar inte först bygger ny hamn för 2,5 miljarder och sedan bygger något annat bredvid som minskar möjligheten att använda hamnen, säger Hans Friberg, säkerhets- och miljöansvarig på Tallink Silja.

Tallink Silja uppger att man inte haft någon färjeolycka i Stockholms hamnar de senaste 20 åren.

– Riskerna är minimala, men man ska ta hand om dem på ett bra sätt. Ett bra sätt är att bygga en rejäl kaj och inte bygga saker precis på kajkanten, säger Hans Friberg.

Även Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Stockholms hamn trycker på att byggnaderna inte får begränsa trafiken eftersom både hamn och farled är ett riksintresse. Stockholms hamn vill se en fördjupad analys eftersom kryssningsfartygen blir allt fler.

Exploateringskontoret har fått in synpunkter från alla remissinstanser utom länsstyrelsen, som begärt uppskov.

– Vi tycker att det är bra att vi får in synpunkter på remissen så att vi kan ta med oss dessa i det fortsatta arbetet. I april kommer vi att starta en förstudie kring badanläggningen. Badet är tänkt att bli en viktig målpunkt i stadsdelen och ska kunna utnyttjas av alla stockholmare, säger planeringsprojektledare Hillevie Jernberg.

Men är det lämpligt att lägga en badplats i en hamn för tung sjötrafik?

– Det är därför vi har gjort den här riskanalysen. Vi ska, efter att vi fått in remissvaren, studera vilken konstruktionsmetod som skulle vara mest lämplig för anläggningen, bland annat med hänsyn till påseglingsrisken, säger Hillevie Jernberg.

Fakta. Färjeolyckor i Stockholm

Olyckor med passagerarfärjor som är större än 100 meter i Stockholm mellan 1995–2016

Grundstötningar: 6

Bränder: 13 (2 personer skadade)

Maskinhaveri: 8

Kollision mellan fartyg: 5 (3 personer skadade)

Kollision med föremål: 3

Utsläpp: 3

Övriga olyckor: 11 (3 skadade och 1 död)

Totalt: 49 (8 skadade och 1 död)

(Kajpåseglingar återfinns både i kolumnen Övriga olyckor samt Kollision med föremål)

Källa: Transportstyrelsen

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.